Tak jak z wieloma cechami charakteru po prostu się rodzimy, tak umiejętność pracy w grupie można z mniejszym bądź lepszym skutkiem nabyć. Podstawowe kompetencje podkreślane przez psychologów, które pozwalają efektywnie współpracować w grupie to wspólne planowanie zadań, wyznaczanie celów, umiejętność precyzyjnego komunikowania się i słuchania, zachowanie asertywności z poszanowaniem czyjegoś zdania, empatia – zarówno w stosunku do swoich jak i cudzych emocji, a także znajomość technik motywacyjnych.

Dobrym sposobem na zaszczepienie w zespole, którym kierujemy, ducha współpracy jest organizacja szkolenia z zakresu team buildingu, który w nieco lżejszy sposób przekaże wymagane cechy. Team builidng to nowoczesne podejście do współpracy w grupie, budowane nie tylko na wyuczonych teoriach, ale zwykłych, prostych relacjach, takich jak zaufanie, przyjaźń, wsparcie i empatia. Wiele firm niechętnie wpływa na integrację pracowników, twierdząc, że wpływa to na niekorzyść, marnotrawienie czasu i strat finansowych. Dobre relacje między pracownikami to jednak klucz do sukcesu, jeśli wymagamy prawdziwej pracy zespołowej, a nie tylko przekazywania sobie gotowych rezultatów na coraz to inne stanowisko. Warto powiedzieć, że wcześniej wymienione cechy mogą się w pracowniku ukrywać przez to, że wydaje mu się niewłaściwym pokazywać swoje prawdziwe oblicze i charakter. To z kolei prowadzi do nerwicy i stresów, a pracę traktujemy jako kierat, a nie przyjazne miejsce, przynoszące nam wiele satysfakcji. Pamiętajmy o tym – lubiąc swoją pracę i współpracowników możemy zdziałać o wiele więcej.

Jeśli organizacja tak dużej imprezy jak konferencja naukowa przerasta nasze możliwości, warto w tym celu zatrudnić wyspecjalizowaną w tej materii firmę. Jej wybór możemy uwarunkować kilkoma czynnikami. To przede wszystkim cena, zakres usług, ich poziom oraz doświadczenie danej firmy.

Warto wspomnieć o kilka zaletach, wynikających ze zlecenia organizacji konferencji firmie zewnętrznej. Pierwsze, podstawowe to oczywiście nie obciążanie pracowników danej firmy organizacją dość żmudnych zadań, wymagających dobrego rozeznania w rynku, pracochłonnych, wielu porównań, a nierzadko osobistych wizyt u planowanych partnerów biznesowych. Pierwsza oszczędność więc, to czas. Drugi atut, to różnego rodzaju rabaty posiadane przez firmę zewnętrzną u firm zajmujących się wynajmem sali, przygotowaniem sprzętu multimedialnego, cateringu itp. To także dostęp do dobrych i renomowanych przedsiębiorstw oraz bazy pracowników – hostess, kelnerów, animatorów, promotorów, muzyków itp.

Po wyborze firmy organizującej konferencję, należy ustalić priorytety i nasze oczekiwania względem wydarzenia. Informujemy firmę o ilości gości, tematyce prelekcji i dodatkowych wymagań, a potem jedynie nadzorujemy realizację działań.

Wiele firm jest sponsorem niejednej akcji zadedykowanej jakiemuś szczytnemu celowi. Nierzadko robią to z ukrycia występując wyłącznie pod logiem sponsora. Jednakże każda akcja wiąże się z podsumowaniem i ujawnieniem dobroczyńców. Głośne eventy są organizowane najczęściej z udziałem mediów i są zarazem finałem na którym następuje nie tylko podsumowanie wszystkich działań ale też są one okazją do świętowania. Organizują je prawdziwi specjaliści, którzy z pełnym profesjonalizmem podchodzą do tematu. Tego typu spotkania mają niewątpliwie również walor integracyjny i budują zespół oraz relacje między uczestnikami.

Zazwyczaj te same firmy są organizatorami większych i ważniejszych wyjazdów firmowych na których następuje na przykład wręczenie nagród najlepszym pracownikom czy partnerom handlowym. Połączenie tych dwóch rzeczy czasem idzie w parze, jeśli na przykład akcja wiązała się ze wzrostem sprzedaży z którejś jakiś procent był przeznaczony na pomoc. Do lamusa odeszły już amatorskie spotkania w sali konferencyjnej, kompletnie niezorganizowane i bez polotu. To bardzo dobre zjawisko w szarej codzienności. Uwypuklenie niesienia pomocy i jej efekty to coś co sprawia, że nie tylko rośnie pozytywny wizerunek dobroczyńcy ale też następują istotne zmiany w ludzkich sercach.